Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик Областната комисия по водно-спасителна дейност извърши проверки на язовирите и микроязовирите на територията на област Пазарджик

  22. 07. 2016 : 11:50:05 |

В изпълнение на заповед на областния управител за намаляване на водните инциденти в област Пазарджик, Комисията по водно-спасителна дейност, председателствана от директора на РЗИ д-р Фани Петрова, извърши проверки на водни площи - язовири и микроязовири, разположени на територията на областта. 

 МОСВ дава 39 млн. лв. за изграждане на 6 центъра за реакция при бедствия и кризи

  21. 07. 2016 : 16:51:16 |

Eдин от шестте регионални центъра в цялата страна ще бъде разположен на територията на област Пазарджик.
Министерството на околната среда и водите ще предостави 39 млн. лв. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) за доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Със средствата ще се обучат и хиляди  ученици, общински служители и доброволци. Това ще гарантира намаляване на последиците от наводненията и ограничаване на евентуалните щети.

 Областният управител откри регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

  19. 07. 2016 : 17:13:44 |

Областният управител Гинче Караминова откри днес регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, приета миналата година с решение на МС. Срещата се организира от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик  и е част от поредицата регионални форуми във всички области на страната.

 Поклон пред Левски

  18. 07. 2016 : 12:07:21 |

Областният управител на Пазарджик Гинче Караминова участва в поклонениетов Пазарджик, организирано по повод 179 години от рождението на Васил Левски. Пред паметника на Апоспола цветя поднесоха още депутатът Димитър Димитров, от името на кмета букет поднесе

 Пазарджик ще бъде домакин на регионален форум за Южен централен район на тема: Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020

  15. 07. 2016 : 17:44:20

Регионалната среща се организира от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Срещата е част от поредицата регионални форуми във всички области на страната.
[ Прочети още ... ]

 Търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие следва да представят годишен финансов отчет пред комисията за финансов надзор

  15. 07. 2016 : 17:42:39

Със Закона за изменение и допълнение на закона публично предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК), публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на Глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от 
[ Прочети още ... ]

 Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на община Панагюрище към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

  14. 07. 2016 : 16:50:49

  Със свое решение от 28.06.2016 г. Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- в ликвидация“ - ЕООД, Пазарджик.
[ Прочети още ... ]

 Приемна за граждани по въпроси, свързани с недискириминацията и върховенството на закона, ще се проведе в кв."Изток", гр. Пазарджик

  13. 07. 2016 : 13:08:35


Приемната се организира в изпълнение на решение на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, за провеждане на изнесени съвместни приемни с представители на различни институции и съгласно планираните през годината дейности по приоритет „Върховенство на закона и недискирминация”. 
[ Прочети още ... ]

 Областният управител върна за ново обсъждане решение на общински съвет Лесичово и отмени две заповеди на кмета на община Белово

  11. 07. 2016 : 16:23:08

Областният управител Гинче Караминова върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Лесичово. С решението се дава съгласие за промяна от публична в частна общинска собственост на два имота, в които са разположени читалище, детска площадка и поща в землището на с. Боримечково, община Лесичово, което противоречи на разпоредбите на Закона за общинската собственост.
[ Прочети още ... ]

 Годишна награда „Инвеститор на област Пазарджик” ще присъжда Областният съвет за развитие

  05. 07. 2016 : 17:15:09 |

    Председателят на съвета, областният управител Гинче Караминова, кметове на общини от региона, представители на общинските съвети, на синдикатите и организации на работодатели, решиха Областният съвет за развитие да присъжда награда за  „Инвеститор на област Пазарджик”. Домакин на поредното изнесено заседание на Областния съвет за развитие, бе кметът на община Панагюрище Никола Белишки.

 Заместник областният управител Стефан Мирев участва в заседанието на Националния съвет по туризъм във Велинград

  01. 07. 2016 : 19:41:35 |

Велинград ще бъде домакин на международно туристическо изложение за спа, уелнес и здравен туризъм през 2018 г. Решението на общинския съвет за неговото организиране и провеждане бе връчено днес на министъра на туризма Николина Ангелкова от кмета на Велинград д-р Костадин Коев по време на заседанието на Националния съвет по туризъм, което се провежда в града. По време на форума бе обсъдена и Годишната програма за национална реклама на България за 2017 г. и работата на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.
Отиди на страница       >>