Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик Областният управител върна за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Ракитово

  18. 04. 2017 : 17:14:34

Със Заповед на областния управител Златко Митрев е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Ракитово относно промяна начина на трайно ползване на пасище /мера/ на ливада, на имот находящ се в местността  „Крашка“,  в землището на гр. Костандово.
Така приетото решение е противоречиво и не кореспондира с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от /Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ ЗСПЗЗ, цитирана като основание за приемането му.
[ Прочети още ... ]

 Заместник областният управител Стефан Мирев участва в заседанието на Областния консултативен съвет по животновъдство

  11. 04. 2017 : 17:03:26 |

В Приемна зала на Областна администрация Пазарджик се проведе първото за годината заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство. Директорът на ОД „Земеделие” Пазарджик, Стоян Траянов представи актуалните за сектора мерки, които предстои да бъдат отворени па Програмата за развитие на селските райони. 

 Работна среща във връзка с  разработването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците

  07. 04. 2017 : 16:31:09 |

Днес се проведе заседание на експертна работна група, чиято задача е да изготви единна рамка за разписването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Пазаджик. Разработването на Стратегията е във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 1 август 2016 г. 

 Комисията по заетостта одобри Регионална програма за заетост в област Пазарджик за 2017 година

  06. 04. 2017 : 16:13:37 |

Комисията по заетостта одобри на свое заседание днес Регионална програма за заетост в област Пазарджик за 2017 година. Програмата ще бъде финансирана със сумата от 245817 лева, от които 239 280 лева са средства от държавния бюджет, 6387 лева са осигурени от 12-те общински администрации, участващи в програмата, а 150 лева са от Областна администрация Пазарджик. 

 Асоциацията по ВиК в област Пазарджик подписа договор с ВиК оператора

  06. 04. 2017 : 14:36:02 |

На извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Пазарджик, днес бе сключен договор между Асоциация по ВиК – Пазарджик и „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик .Той бе подписан от областния управител и председател на Асоциацията Златко Митрев и управителя на „ВиК- в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик инж. Атанас Узунов. 

 Със Заповед на Областния управител е определен пожароопасен сезон в горските територии на областта

  05. 04. 2017 : 13:01:40 |

Със заповед на областния управител на Пазарджик Златко Митрев е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик периода от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 г.  Заповедта е издадена на основание Закона за горите, по предложение на Директора на регионална дирекция по горите Пазарджик и във връзка с опасността от възникване на горски пожари и запалвания в земеделски земи и горски територии.

 Регионалният съвет за развитие подкрепи решението на Областния съвет за развитие за безвъзмездно управление от община Брацигово на минералната вода в града

  31. 03. 2017 : 14:20:20 |

Въпросът бе поставен на обсъждане на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, което се проведе в гр. Смолян. Заместник областният управител на Пазарджик Стефан Мирев представи решението на Областния съвет за развитие, прието на заседание на съвета през м. февруари в гр. Брацигово.

 До средата на годината ще бъде завършена цялата жп линия Септември – Бургас

  30. 03. 2017 : 17:07:52 |

Областният управител Златко Митрев присъства на официалната церемония за откриване на позиция 3 от проект „Модернизация на железопътната отсечка Септември-Пловдив”

 Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефиц

  30. 03. 2017 : 10:52:33 |

В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.

 Заявление за обезщетение за безработица ще може да се подават електронно

  29. 03. 2017 : 16:48:55

Правителството прие промени в още седем наредби, с които се намалява административната тежест

Заявление за отпускане на обезщетение за безработица ще може да се подава по електронен път. Това предвиждат промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще облекчи безработните да ползват осигурителни права. За подаване на заявление по интернет ще се ползва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. 
[ Прочети още ... ]

 Предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

  28. 03. 2017 : 18:10:17

На 30 март 2017 г. в Областна администрация - Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на  г-н Момчил Караиванов, Вр. и. д. Областен управител на област Смолян. На него ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикатите, както и представители на академичните среди.
[ Прочети още ... ]
Отиди на страница       >>