Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик Правителството отпусна средства за община Сърница

  28. 07. 2016 : 14:29:09 |

С решение  на Министерски съвет от днес, 27.07.2016г. се отпускат средства на 44 общини в страната. Общият размер на трансфера е 29 973 000 лева. От област Пазарджик средства ще получи Община Сърница в размер на 360 000 лева.

 Държавата прехвърли на община Пазарджик Дома за стари хора "Гаврил Кръстевич"

  27. 07. 2016 : 17:11:29

Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в Пазарджик става собственост на общината, реши правителството след като прехвърли имота, частна държавна собственост, на местната власт. Със свои средства общината планира да изгради парокотелно и газова инсталация в рамките на дома, за да осигури отоплението.
[ Прочети още ... ]

 Откриха официално обновените помещения на отдел „Пенсии” към ТП на НОИ Пазарджик

  25. 07. 2016 : 15:42:56 |

В присъствието на управителя на НОИ Бисер Петков и зам. областния управител Стефан Мирев, днес в Пазарджик бяха официално открити изцяло реновираните помещения на  отдел „Пенсии” към Териториалното поделение на НОИ намиращи се на ул. „Втори януари” 10 в гр. Пазарджик. По време на церемонията, директорът на ТП на НОИ Пазарджик, Елка Гълъбова благодари на ръководството на НОИ за отпуснатите финансови средства и подобряване условията на труд на служителите в административните сгради.

 Незаконосъобразно решение на общински съвет Батак е върнато за ново обсъждане от областния управител

  25. 07. 2016 : 12:24:59

Със Заповед от 22 юли 2016г. на областния управител Гинче Караминова е върнато за ново обсъждане незаконосъобразно решение на общински съвет Батак. Решението е относно определяне на  „В и К Батак“ ЕООД, като В и К оператор на територията на община Батак.
[ Прочети още ... ]

 Областната комисия по водно-спасителна дейност извърши проверки на язовирите и микроязовирите на територията на област Пазарджик

  22. 07. 2016 : 11:50:05 |

В изпълнение на заповед на областния управител за намаляване на водните инциденти в област Пазарджик, Комисията по водно-спасителна дейност, председателствана от директора на РЗИ д-р Фани Петрова, извърши проверки на водни площи - язовири и микроязовири, разположени на територията на областта. 

 МОСВ дава 39 млн. лв. за изграждане на 6 центъра за реакция при бедствия и кризи

  21. 07. 2016 : 16:51:16 |

Eдин от шестте регионални центъра в цялата страна ще бъде разположен на територията на област Пазарджик.
Министерството на околната среда и водите ще предостави 39 млн. лв. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) за доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Със средствата ще се обучат и хиляди  ученици, общински служители и доброволци. Това ще гарантира намаляване на последиците от наводненията и ограничаване на евентуалните щети.

 Областният управител откри регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

  19. 07. 2016 : 17:13:44 |

Областният управител Гинче Караминова откри днес регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, приета миналата година с решение на МС. Срещата се организира от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик  и е част от поредицата регионални форуми във всички области на страната.

 Поклон пред Левски

  18. 07. 2016 : 12:07:21 |

Областният управител на Пазарджик Гинче Караминова участва в поклонениетов Пазарджик, организирано по повод 179 години от рождението на Васил Левски. Пред паметника на Апоспола цветя поднесоха още депутатът Димитър Димитров, от името на кмета букет поднесе

 Пазарджик ще бъде домакин на регионален форум за Южен централен район на тема: Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020

  15. 07. 2016 : 17:44:20

Регионалната среща се организира от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик във връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Срещата е част от поредицата регионални форуми във всички области на страната.
[ Прочети още ... ]

 Търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие следва да представят годишен финансов отчет пред комисията за финансов надзор

  15. 07. 2016 : 17:42:39

Със Закона за изменение и допълнение на закона публично предлагане на ценни книжа  (ЗППЦК), публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на Глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира от Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, от 
[ Прочети още ... ]

 Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на община Панагюрище към Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

  14. 07. 2016 : 16:50:49

  Със свое решение от 28.06.2016 г. Общински съвет Панагюрище даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- в ликвидация“ - ЕООД, Пазарджик.
[ Прочети още ... ]
Отиди на страница       >>