Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик Комисията по заетост одобри 11 регионални програми за включване в заетост и обучение през 2015г.

  31. 10. 2014 : 14:22:45 |

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в Пазарджик одобри 11 регионални програми, по които през 2015 г. да бъдат включени в заетост и обучение 692 безработни лица. Това е броят на работните места, за които 11-те общини от област Пазарджик кандидатстват с проектни предложения за финансиране от държавния бюджет на обща стойност 2 577 591 лв.  

 Общините получават допълнително средства за образователни дейности

  30. 10. 2014 : 14:29:52

Правителството прие две постановления, с които одобри над 5,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общини за осигуряване на дейности по три национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища.
[ Прочети още ... ]

 За продажба ще бъдат обявени 15 военни имота

  23. 10. 2014 : 12:06:58

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 15 военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и разреши те да бъдат продадени.
[ Прочети още ... ]

 Център за настаняване от семеен тип бе открит в Панагюрище

  20. 10. 2014 : 10:32:39 |

В Деня на покровителя на православния българския народ – Св.Иван Рилски, в Панагюрище бе открит Център за настаняване на деца от семеен тип. Зам. областният управител Диана Варникова бе гост на събитието и подари икона на светеца на екипа, който ще управлява новата социална услуга.

 Възможност за енергийна употреба на геотермалните води в Област Пазарджик

  15. 10. 2014 : 14:29:09

Ефективната употреба на енергията от геотермалните източници, тяхното идентифициране и доказване на икономическите и екологични ползи от тази употреба са основните  цели на проект GeoSEE (пълното наименование на проекта е "Иновативно използване на нискотемпературни геотермални ресурси в Югоизточна Европа"). 
[ Прочети още ... ]

 Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията ще проведе приемна за граждани

  13. 10. 2014 : 17:16:03

В изпълнение на Плана за действие на Областния съвет по превенция и противодействие на корупция за 2014 г., приет с Решение №4/26.11.2013 г., на 15 октомври 2014 г. /сряда/, от 10.00 ч., в Приемна зала на Областна администрация – Пазарджик, ще се проведе съвместен приемен ден на представители от Областна администрация – Пазарджик, ОДМВР - Пазарджик, РУП-Пазарджик, Община Пазарджик и Община Лесичово. 

 Оповестени са всички договори за „Информация и публичност” със средства на европейския съюз

  10. 10. 2014 : 17:14:54

В изпълнение на ангажимента за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „Информация и публичност" по проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, на сайта www.eufunds.bg са публикувани договорите в изпълнение на Комуникационните планове на оперативните програми и на Програма за развитие на селските райони от началото на 2007 г. до 31 август 2014 г. Отбелязани са последните договори, сключени на 5 август 2014 г.
[ Прочети още ... ]

 Въвеждат се ускорени и по-гъвкави процедури за освобождаване при бедствия на материали и продукти от държавния резерв

  08. 10. 2014 : 19:16:37

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси. С тях се въвеждат ускорени и по-гъвкави процедури за освобождаване на суровини, материали и продукти, съхранявани от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и предоставянето им за максимално бързо отстраняване на щети, причинени от природни бедствия.
[ Прочети още ... ]

 Нова спортна площадка откриха в гр. Септември

  01. 10. 2014 : 10:45:51 |

Областният управител Иван Йорданов присъства на водосвета и официалното откриване на новия спортен обект. Той пожела на септемврийци да пазят и ползват активно новата спротна придобивка.

 Бюлетините за изборите на 5 октомври пристигнаха в Пазарджик

  29. 09. 2014 : 17:06:42 |

В присъствието на областния управител Иван Йорданов, палетите с бюлетините за провеждане на парламентарните избори на 5 октомври, бяха доставени в областна администрация Пазарджик. Със специален превоз и под строга полицейска охрана, бюлетините и изборните книжа за област Пазарджик, бяха предоставени днес на упълномощените представители на областна администрация и на РИК Пазарджик, които взеха доставката от печатницата на БНБ в гр. София. До предаването им на общините, бюлетините ще бъдат съхранявани в специално помещение в областна администрация и с 24 часова полицейска охрана. 

 Започна централизираната доставка на бюлетините и изборните книжа

  26. 09. 2014 : 15:11:41

На 29 септември /понеделник/, в периода между 12.30 – 13.30ч., бюлетините и изборните книжа за изборите на 5 октомври ще бъдат доставени в област Пазарджик.  Със Заповед на областният управител Иван Йорданов са упълномощени служители на областна администрация, които заедно с упълномощени членове на РИК Пазарджик ще приемат бюлетините и изборните книжа от „Печатница на БНБ“ АД София. 
[ Прочети още ... ]
Отиди на страница       >>