home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 "Човеколюбие" откри тридневната си международна конференция, с която отбелязва своята 25-а годишнина.

  06. 10. 2017 : 17:44:30

Главният секретар на областна администрация Светлан Карталов приветства участниците във форума.

Официално днес стартира международната научно-приложна конференция „Биопсихосоциални приложения на шахматната игра", с която Сдружение "Човеколюбие" отбелязва своята 25-та годишнина. Потребителите на социалната услуга и ръководителите  бяха поздравени от представители на Областна администрация, Община-Пазарджик, БЧК и други организации и институции както и от гостите и специалистите от САЩ, Германия, Великобритания, Испания, Полша и България. Председателят на УС Надежда Кузерманова сподели, че ако досега  са

реализирали дейността с цел приложение на шахматната игра за обучение в житейски умения и терапия в  спортно-технически аспект, то в рамките на настоящата конференция вече търсят и поставят основите на научния подход.
В приветствието си Светлан Карталов поздрави участниците от името на областния управител и сподели: "Като член и ръководител на екипа, който разработва Областната стратегия за развитие на социалните услуги, искам да споделя пълното си удоволетворение от това, че намирам пълно съответствие на проекта, на вашата инициатива, на днешната конференция с целите и подходите в тази Стратегия . Откриваме в това събитие, в тази инициатива исканата и заложена в стратегията  иновативност, иновативен подход на социалната услуга;  откриваме комплексния, интегриран характер на социалната услуга; откриваме индивуалния подход към потребностите на потребителите на услугите. Заедно с това откриваме и още нещо много ценно - и това е социално отговорното партньорство, което е в синхрон със Стратегията - в рамките на конференцията и в рамките на дейностите, които развива Сдружението, имате подкрепата на академичните среди, имате подкрепата на обществени организации, което показва, че се реализират действително едни ефективни партньорства в хода на изпълнение на тази инициатива."
В първата от поредицата дейности на шахматното поле се срещнаха отборите  на "Човеколюбие" и "Света" с живи фигури. Треньори на двата отбора бяха  психиатрите д-р Владимир Бостанджиев и д-р Емил Марков. В състава на "Света" се включиха и пристигналите експерти от чужбина.
В утрешния втори ден на конференцията  специалисти от САЩ, Германия, Великобритания, Испания, Полша и България ще споделят добри практики за приложение на шахматната игра, включително в онлайн сесия. Оргнизаторите от "Човеколюбие" планират да създадат общност за сътрудничество и взаимопомощ, която да прерасне в професионална организация, с чието учредяване ще приключи конференцията.
Събитието е по проект „25 години грижи за психично здраве", реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика.