home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 В Пазарджик официално беше открито новото регионално депо за твърди битови отпадъци

  13. 10. 2017 : 16:36:31

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, директорът на ПУДОС Ренета Колева и кметът на Пазарджик Тодор Попов прерязаха лентата на новото депо. Неотложни ангажименти попречиха на министър-председателя Бойко Борисов да присъства на официалната церемония. Сред официалните гости на събитието бяха народните  представители от ГЕРБ  от Пазарджишки избирателен район, областният управител Стефан Мирев и заместник областните управители Йордан Кожухаров и Петър Белчев, кметове на общини от региона.Министърът на МОСВ Нено Димов посочи, че това е поредна стъпка, която се финансира от един от двата основни инструмента, а именно ПУДОС изцяло със средства от бюджета, за разлика от другия - Оперативната програма, където средствата пък изцяло са европейски. Димов отбеляза, че  тази стъпка е насочена към  подобряване качеството на живот на гражданите - основна цел в политиките на неговото министерство и на ЕС , а  освен това така още  10 стари сметища ще бъдат изтеглени от употреба , като по този начин се решава и един вторичен проблем, който никак не е маловажен. От 113-те сметища , за които има наказателна процедура , с днешните 10  вече 96 ще бъдат изведени и остават 17, с които трябва да се справим до края на годината.
"С отварянето на днешното депо, ние имаме още един  район, в който е налице регионална система за третиране на отпадъци", отбеляза министърът на екологията и увери, че министерството ще продължи чрез двата си инструмента да подпомага общините.


Кметът на Пазарджик благодари на всички кметове и общински съвети от региона, които през годините взеха решение за обединяване около едно по-добро и по-ефективно решение относно дейността, свързана с третирането на битовите отпадъци."Искам да благодаря на нашите партньори от централната власт, защото в лицето на Министерството на околната среда и водите и, в частност ПУДОС,и неговия изпълнителен директор г-жа Ренета Колева сме срещали пълна подкрепа за всички дейности, свързани с изграждането на депото. Истината е, че без това целево финансиране в размер на 16 млн. лв. от републиканския бюджет, ние нямаше как да се справим с това предизвикателство.
Тук е моментът да се извиним и на тези хора, които търпяха толкова време последствията от запалването на старото сметище", заяви Тодор Попов.

Той посочи, че вече е предприета и следващата стъпка - по избирането на оператор, но процедурата се обжалва. "Поискали сме от Комисията за защита на конкуренцията да ни бъде дадено разрешение за предварително изпълнение, което надявам се да се случи до края на месеца, за да може операторът да си влезе във функциите и да започне ефективната работа", обясни Тодор Попов.

По оперативна програма "Околна среда" ще се кандидатства за изграждането на сепарираща и компостираща инсталация. "Това е важно , на първо място, по отношение на таксата, която сме длъжни да плащаме и второ -  това ще даде възможност за удължаване срока на експлоатация на Клетка1. В противен случай срокът на годност ще се изчерпи и то ще се запълни много бързо", каза още кметът на Пазарджик. Тодор Попов сподели, че се надява от следващата година да заработи сепариращата инсталация.