home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 10 върнати и едно оспорено пред съда решение на Общинските съвети за периода май-декември 2017 г

  11. 01. 2018 : 15:35:59

Информация за упражнения контрол по законосъобразността на актовете на общинските съвети представи на пресконференция заместник областният управител Йордан Кожухаров. В периода от месец май до месец декември 2017 год. в Областна администрация Пазарджик са постъпили общо 1598 решения от дванадесетте общински съвети на територията на областта.Броят на решенията е както следва:
1. Общински съвет Пазарджик – 139 решения;
2. Общински съвет Батак – 73 решения;
3. Общински съвет Белово – 95 решения;
4. Общински съвет Брацигово – 117 решения;
5. Общински съвет Велинград – 335 решения;
6. Общински съвет Лесичово – 87 решения;
7. Общински съвет Панагюрище – 99 решения;
8. Общински съвет Пещера – 104 решения;
9. Общински съвет Ракитово – 149 решения;
10. Общински съвет Септември – 171 решения;
11. Общински съвет Стрелча – 131 решения;
12. Общински съвет Сърница – 98 решения.

При осъществения контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети, Областният управител е върнал със свои заповеди като незаконосъобразни за ново обсъждане от съответния общински съвет 10 решения. Всички върнати решения са преразгледани от общинските съвет при съобразяване с мотивите, изложени от Областния управител.
Оспорено пред съда е едно решение на общински съвет Пещера, в резултата на което е образувано административно дело, което предстои да бъде разгледано от съда, посочи Стефан Мирев. Предмет на делото е решение на общински съвет Пещера относно разпореждане с поземлен имот в м. „Узун Драгасия“, който е имот по параграф § 4 от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на /Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / ЗСПЗЗ/.