home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Предоставяне безвъзмездно право на управление на община Пазарджик на имот държавна собственост за срок от два месеца

  11. 01. 2018 : 16:24:15

С договор за безвъзмездно право на управление, Областният управител на Пазарджик, предоставя на община Пазарджик сградата на общежитието на бившия Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“, за срок от два месеца, считано от 29.12.2017г. до 01.03.2018г., съобщи областният управител Стефан Мирев.Сградата е масивна на шест етажа и по искане на община Пазарджик, част от нея ще бъде използвана за спешно настаняване на учениците ползващи общежитието на Средно училище „Георги Бенковски“, където в момента текат ремонтни дейности. От 08.01.2018г., в общежитието на бившия Педагогически колеж вече са настанени около 80 ученици от различни училища и различни населени места на област Пазарджик.

Съгласно сключения договор, сградата може да се ползва само и единствено за общежитие. Постъпило е и искане от кмета на община Пазарджик за прехвърляне в собственост на община Пазарджик на целия имот /учебен корпус, общежитие, физкултурен салон/ на бившия Педагогически колеж към ПУ „Паисий Хилендарски“. Това ще осигури допълнителни учебни помещения и сгради за ефективно протичане на учебно-възпитателния процес на едносменен режим на обучение, съгласно новия Закон за училищно и предучилищно образование. Сградата ще се  използва по предназначение, същата има публичен характер и община Пазарджик ще осигури необходимия финансов ресурс, посочи Стефан Мирев. Искането на кмета на община Пазарджик е подкрепено от областния управител пред МРРБ.