home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Зам.- министър д-р Лозана Василева се срещна със земеделски производители от област Пазарджик

  23. 02. 2018 : 17:30:13


Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, областният управител на Пазарджик Стефан Мирев и директорът на ОД „Земеделие“, проведоха информационна среща със  земеделски  производители от област Пазарджик. Срещата в Пазарджик е част от информационната кампания на МЗХГ, в нея участваха и експерти от министерството.
До този момент по шестте стартирали мерки от Програмата за развитие на селските райони е одобрена субсидия на стойност над 1 млрд. и 500 млн. лева. С около 5000  кандидати са сключени договори, което е една трета от общият брой подадените заявления до сега.
Д-р Василева разясни на присъстващите приоритетите в земеделския сектор, които страната ще поддържа по време на председателството на  Съвета на Европейския съюз.  Основните теми бяха свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 година, прилагането на схемите и мерките за подпомагане на  Програмата за развитие на селските райони за 2018 г, Директните плащания, както и новостите свързани с информационната  система ИСУН.
„Информационната  система ИСУН се прилага с цел осигуряване на повече публичност и прозрачност за подадените, разгледаните и одобрени проекти по отделните процедури. Предвидена възможност за кандидатите да възразяват по предварителната оценка, и тези възражения ще се разглеждат от комисия в Управляващия орган“,  разясни Д-р Василева за кандидатстващите електронно.
Края на информационната кампания е на 1 март 2018г. До тогава ще бъдат проведени още 4 срещи в градовете Велико Търново, Габрово, Търговище и Разград.