home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Изготвено е предложение за областна здравна карта на Пазарджик

  26. 02. 2018 : 15:23:51

Финално заседание на комисията по изработване на областна здравна карта одобри предложението, което ще бъде изпратено до Министерство на здравеопазването до края на месец февруари. Заседанието бе председателствано от областния управител Стефан Мирев, на него присъстваха заместник-областният управител Йордан Кожухаров, представители на общините, РЗОК, РЗИ, представители на болници, съсловни организации от областта.
    Заседанието се провежда в изпълнение на Заповед № РД-02-58/19.02.2018 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която е назначена Комисия за изготвянето на областна здравна карта. В състава на Комисията се включват областният управител, който е и председател на комисията, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите и по един представител на всяка община от областта. Разработването на Областна здравна карта, респективно на Национална здравна карта, законово е регламентирано в Закона за лечебните заведения и в нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.
Предложението за областна здравна карта е съобразено с методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните заведения на територията на област Пазарджик, тяхната обезпеченост със специализирана апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ отговарят на нуждите на населението и здравно-демографските данни.
В област Пазарджик са регистрирани лечебни заведения за първична извънболнична помощ-- лекари и лекари по дентална медицина – 363 практики от които:
-Индивидуални практики за първична медицинска помощ 113.
-Индивидуални практики за дентална медицина 221.
-Групови практики за първична медицинска помощ 14.
-Групови практики за първична дентална помощ 15.
-Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ – 126 бр;
-Лечебни заведения за болнична помощ – 14 бр. и  10 други лечебни заведения.
Център за Спешна медицинска помощ с 9 филиала и Диализен център --гр. Пазарджик. По Методиката за субсидиране на Лечебните заведения в областната здравна карта необходимият общ брой лекари и лекари по дентална медицина е 435; В момента в Област Пазарджик има регистрирани лекари обща медицина 159 и дентална медицина 260 или общо 419. Лекари в специализирана извънболнична помощ – 213; Специалисти по здравни грижи – 431; Болнични легла – 1086 бр.  
Към предложението ще бъде приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта.