home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Областна администрация бе домакин на семинар организиран от Регионален център „Читалища“ Пазарджик

  01. 03. 2018 : 11:05:36

На 28 февруари в Областна администрация Пазарджик се проведе първата Консултативна среща на тема „Актуални и повтарящи се юридически и счетоводни читалищни въпроси“ за читалищните секретари от областта, организирана от Регионален център „Читалища“.

На срещата присъстваха Петя Пецанова и Тодор Коев от Окръжен съд – Пазарджик, които взеха отношение по предстоящата пререгистрация на читалищата от Регистъра на окръжния съд в Регистъра на Агенция по вписванията. Презентация по темата представи Радка Енчева-Кочева, експерт в читалищния център. Другият тематичен акцент в програмата на форума беше „Защита на личните данни в народните читалища“, с  лектор Светлан Карталов, главен секретар на Областна администрация Пазарджик.

28.02.2018_2.jpg

  Консултативната среща бе първият реален формат от Информационната кампания „Въпроси от различно естество, касаещи читалищната дейност през 2018“ на Регионалния читалищен център.  Проведе се с подкрепата на Областна администрация Пазарджик и участието на Окръжен съд – Пазарджик. Пред аудиторията бе представен смисълът и същността на регистърната реформа и процедурата по пререгистрация. Във втория модул от програмата бяха разгледани отговорностите на читалищата като администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и в съответствие с промените в изискванията на Комисията за защита на личните данни. Темата предизвика голям интерес и провокира оживена дискусия.
  Форумът даде увереност на читалищните служители за това, че читалищата в Регион Пазарджик ще се пререгистрират успешно и в срок, че ще съумеят да направят нужната организация и реорганизация на опазването на личните данни в системата. На финала участниците си размениха мартенички с пожелание за здраве, пъстра пролет и хубав празник на художествената самодейност.
  На 14 март предстои второто издание на Консултативната среща „Актуални и повтарящи се юридически и счетоводни читалищни въпроси“, за която участие, вече са заявили 32 читалищни секретари от област Пазарджик.28.02.2018.jpg

28.02.2018_1.jpg