home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 РИО Пазарджик представи пред Комисията по заетост държавния план-прием за професионалното обучение през учебната 2013/2014г.

  30. 01. 2013 : 14:40:42

На  провелото се днес заседание на Комисията  по заетостта  към Областния съвет  за развитие бе обсъден  и приет проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2013/2014 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.

300113.jpgЗаявените нови специалности тази година са: „Организация и технология на фризьорските услуги” в Професионална гимназия по облекло гр. Пазарджик, „Възобновяеми енергийни източници” и „Есплоатация на автомобилния транспорт” в Професионална гимназия по механо електротехника” гр.Пазарджик и специалността „Организация на обслужването в хотелиерството” в Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии в гр. Пазарджик. Общо 25 училища от област Пазарджик са заявили желание през учебната 2013/2014 година да осъществят прием на ученици по професии след 7 и 8 клас. От тях 17 са професионални гимназии, две средно общообразователни училища, три помощни, едно оздравително, една прогимназия и едно възпитателно училище интернат.
  Проектът на държавния плен прием бе представен от началника на инспектората по образование Йордан Чалъков. Той е изготвен на на база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти по професионално образование с представители на Бюрата по труда от област Пазарджик. Основната цел е изготвяне на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, програмите и плановете за развитие на общините.
 През тази  учебна години формите „задочно”  и „вечерно” обучение са застъпени  в по-голяма степен в сравнение  с предходната. Целта е да  се даде възможност на по-голям брой младежи и девойки да продължат обучението си и да получат професионална квалификация.
Държавният  план-прием за професионалното образование  и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2013/2014 г. ще  бъде  съгласуван от председателя на Комисията по заетостта и ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието, младежта и науката.