home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Структура
ОБЩА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК


 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  Стефан Мирев
 e-mail:
secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 0
1
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛЙордан Кожухаров
 e-mail: kozhuharov@pz.government.bg

 
тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Петър Белчев
 e-mail: pbelchev@pz.government.bg

 
тел.:034 40 00 04, факс 034 44 23 38


ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ


 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
 Светлан Карталов
 e-mail:
chief_secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 17
 
Служител по сигурността на информацията
 Стоян Иванчев
 e-mail: sivanchev@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 26ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”


 Директор  Петър Костов
  тел.:+359 34 40 00 05
 Главен юрисконсулт  Мария Ангелиева
  тел.:+359 34 40 00 06
 Главен счетоводител Надежда Цокова
  тел.:+359 34 40 00 23
 Главен експерт – финанси  Гинка Дудова
  тел.:+359 34 40 00 24
 Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Царска
  тел.:+359 34 40 00 27
 Младши експерт Веселка Фурнаджиева
  тел.:+359 34 40 00 29
 Старши специалист Тодор Тодоров
  тел.:+359 34 40 00 22
 Специалист Георги СтойновСПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 Директор Николай Колев
  тел.:+359 34 40 00 11
 Главен експерт Иван Тилев
  тел.:+359 34 40 00 15
 Главен експерт Боян Мавров
  тел.:+359 34 40 00 14
 Главен експерт Гергана Калоянова
  тел.:+359 34 40 00 12
 Главен експерт Любов Тренкова
 тел.:+359 34 40 00 13
 Главен експерт Мария Ловчинова-Илкова
  тел.:+359 34 40 00 32
 Главенексперт Милена Комсийска
  тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Николай Попчев
 тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Мартин Ашикян
  тел:+359 34 40 00 07
 Главен специалист Лариса Савова
 тел.:+359 34 40 00 01
 Специалист  Нели Петрова
 тел:+359 34 40 00 04
 Главен експерт Даринка Кочмаларска
 тел.:+359 34 40 00 16
 Главен юрисконсулт Ангел Стоев
 тел.:+359 34 40 00 19
Старши експертЖени Димитрова – Праскова
 тел. +359 34 40 00 31
 Старши експерт Тоня Пеканова
 тел.:+359 34 40 00 18