home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик


 № по ред              Име и фамилия                              ДлъжностДекларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1 Светлан Карталов Главен секретар     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    pdf_icon_download.png
      2 Ангел Стоев Главен юрисконсулт      pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      3 Боян Мавров Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      4 Веселка Фурнаджиева Младши експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      5 Георги Стойнов Специалист     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      6 Гергана Калоянова Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    pdf_icon_download.png
      7 Гинка Дудова Главен експерт – финанси      pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      8 Даринка Кочмаларска  Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      9 Жени Димитрова - Праскова Старши експерт
     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      10 Иван Тилев Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      11 Лариса Савова Главен сепециалист     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      12 Любов Тренкова Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      13 Мария Ангелиева Главен юрисконсулт 
     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      14 Мария Ловчинова-Илкова Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      15 Мартин Ашикян Младши експерт      pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      16 Милена Комсийска Главен експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      17 Надежда Цокова Главен счетоводител     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      18 Нели Петрова Специалист     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      19 Николай Колев  Директор дирекция АКРРДС     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      20 Николай Попчев Младши експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      21 Николина Царска Главен експерт „Човешки ресурси”     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      22 Петър Костов Директор дирекция АПОФУС     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      23 Стоян Иванчев Служител по сигурността на информацията     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      24 Тодор Тодоров Старши специалист      pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png    
      25 Тоня Пеканова  Старши експерт     pdf_icon_download.png     pdf_icon_download.png