Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Дeкларации по чл.12 от ЗПУКИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛСТЕФАН МИРЕВ Декларация
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛЙОРДАН КОЖУХАРОВ Декларация
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛПЕТЪР БЕЛЧЕВ Декларация

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР СВЕТЛАН КАРТАЛОВ
Декларация
Декларация
Служител по сигурността на информацията Георги Арабаджийски
 Декларация

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Петър Костов
Декларация
Главен юрисконсулт Мария Ангелиева
 Декларация
Главен счетоводител Надежда Цокова
 Декларация
Главен експерт – финанси Гинка Дудова
 Декларация
Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Царска  Декларация
Младши експерт Веселка  Фурнаджиева
 Декларация
Главен специалист Парашкева Тачева
 Декларация
Старши специалист Тодор Тодоров
 Декларация
Специалист Георги СтойновДекларация 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 

Директор Николай Колев  Декларация
Главен експерт Иван Тилев
Декларация
Главен експерт Боян Мавров
 Декларация
Главен експерт Гергана Калоянова
 Декларация, Декларация
Главен експерт 
 
Главен експерт Мария Ловчинова-Илкова
 Декларация
Главен експерт Любов Тренкова
 Декларация
Главен експерт Милена Комсийска
 Декларация
Младши експерт Николай Попчев  Декларация
Младши експерт Мартин Ашикян
 Декларация
Главен специалист Лариса Савова
 Декларация
Специалист Виктория Петрова  
 Главен експерт Даринка Кочмаларска  Декларация
Старши юрисконсулт Ангел Стоев Декларация
Старши експерт Тоня Пеканова   Декларация
Старши юрисконсулт Мирослава Шотева   Декларация