home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Международна конференция по проект SY_CULToursy_cultur.jpg


На 17 и 18 октомври 2013 г. в Хераклион, о-в Крит, Гърция ще се проведе международна конференция в рамките на Проект SY_CULTour “Синергия на култура и туризъм – оползотворяване на културния потенциал в необлагодетелствани селски райони”. Сред присъстващите ще бъдат представители на партньорите по проекта - Център за научни изследвания към Словенската академия на науките и изкуствата – Географски институт „Антон Мелик” – Словения (водещ партньор), Областна Администрация Пазарджик, Автономна провинция Тренто – Италия, Планинска общност Сирентина – Италия, Община Йесенице – Словения, Регионален център за развитие – Словения, Развойна фирма - Обучителен център в Магнисия - Гърция , Tърговско-индустриалната камара на Хераклион – Гърция, Университет Нови Сад, Факултет „Естествени науки” – Сърбия, Регионална агенция за иновации на Централен трансдунавски регион – Унгария, Икономическа камара на Войводина – Сърбия, Министерство на земеделието, горите и храните – Словения, Нов съюз на земеделците – Гърция, Организация на малките и средите предприятия и занаятчиите – Гърция, Институт по аграрна икономика – България, Национален институт по аграрна икономика – Италия. Като лектори на събитието ще бъдат поканени изтъкнати специалисти от сферите на научните изследвания, бизнеса и политиката в областта на развитието на селските райони и немасовия културен туризъм. Целта на конференцията е да се обсъдят начините, по които се мислят и възприемат от хората, научните среди, политиката и бизнеса културата и управлението на културните ценности. Участието е безплатно и открито за всички желаещи да направят свое представяне, да участват в груповите обсъждания или да покажат свои постижения в тематичните области. Регистрация за лектори и за участие можете да направите на интернет страницата на конференцията най-късно съответно до 30.04.2013 и до 31.08.2013 г.


Интернет страница: sycultourconference.blogspot.gr
Е-поща: sycultourconference@gmail.com


За контакти с Областна администрация Пазарджик
тел. 034/ 40 00 13 и 034/40 00 12
е-mail: otdeleirr@abv.bg