home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр.ПазарджикАсоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги" ЕООД, гр.Пазарджик е:

 
Юридическо лице с нестопанска цел, възникнало по силата на Закона за водите. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

Дейността на асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

1. устойчиво използване на водите и опазването им;
2. съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Членове – държавата, община Лесичово, община Пазарджик и община Септември.

Органи на управление:

Председател - Областният управител на област с административен център Пазарджик като представител на държавата

и Общо събрание с членове – Областният управител и кметовете на общините Лесичово, Пазарджик и Септември.

Седалище:
4400 Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф”№ 2, , тел. (034) 44 24 48, факс (034) 44 23 38, http://www.pz.government.bg , Е-mail: secretary@pz.government.bg

Булстат: 175971905


 Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик

---------------------------------------------------

Административно обслужване:

от понеделник до петък от 9:00ч. – 17:30ч.


Приемни дни на г-н Стефан Мирев - Председател на Асоциацията по ВиК

Всеки първи вторник на месеца от 11.00 часа 

ЗАКОН за водите (бр. 77 от 18.09.2018)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Договор между АВиК-Пазарджик и ВиК-Пазарджик

РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ В и К В ЛИКВИДАЦИЯ ЕООД ПАЗАРДЖИК - приложения

ПРЕЗЕНТАЦИЯ /изтегли/
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Покана за извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК Пазарджик, на 13.12.2018г.
/публикувано на 20.11.2018 г./

Протокол от извънредно заседание на общото събраните на Асоциацията по ВиК Пазарджик 16.05.2018 г.
/публикувано на 01.06.2018 г./

Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за насрочено извънредно заседание на общото събрание 
/публикувано на 23.04.2018г./

Годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г.
/публикувано на 06.03.2018 г./

Протокол от  заседание на Асоциацията по ВиК Пазарджик 22. 02. 2018 г.
/публикувано на 06.03.2018 г./

Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за насрочено редовно заседание на общото събрание
/публикувано на 26.01.2018 г./

Протокол №13 от извънредно заседание на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик
/публикувано на 22.12.2017 г./

Подробна инвестиционна програма 2017 г. на "водоснабдяване и Канализация" ЕООД Пазарджик в ликвидация за ПОС и ПДС на Обособена територия

/публикувано на 22.12.2017 г./

Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик за насрочено извънредно заседание на общото събрание 
/публикувано на 17.11.2017г./

Протокол №12 от 06.04.2017 г от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик
/публикувано на 07.04.2017г./

Протокол №11 от 07.03.2017 г от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик
/публикувано на 07.03.2017г./
Документи към Протокол №11


Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК - в ликвидация" ЕООД, Пазарджик за насрочено редовно заседание на общото събрание 
/публикувано на 09.03.2017г./

Покана до членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК - в ликвидация" ЕООД, Пазарджик за насрочено редовно заседание на общото събрание 
/публикувано на 10.02.2017г./

Протокол №10 от 11.01.2017 г от извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик
/публикувано на 12.01.2017г./


Покана за присъствие на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик 
/публикувано на 21.12.2016г./Протокол №9 от 27.09.2016 г от извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик
/публикувано на 03.10.2916г./

Покана за присъствие на извънредно общо събрание на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, Пазарджик  /публикувано на 30.08.2916г./

Протокол №8 от 21.06.2016 г от оОбщо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик

Покана за присъствие на извънредно общо събрание на  Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик 

Информация Септеммври

Информация Карабунар

Покана за присъствие на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от "ВиК - в ликвидация" Пазарджик  /публикувано на 25.05.2016г./

Справка за стойностите на индикаторите по Договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Септември и МОСВР по проект с предмет "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"   /публикувано на 25.05.2016г./

Справка за стойностите на обекти- с. Карабунар 
/публикувано на 25.05.2016г./

Отчет за изпълнение на бюджет за 2015 год. на Асоциация по ВИК на обособена територия - Пазарджик /публикувано на 11.03.2016г./

Протокол №7 от 29.02.2016 г от оОбщо събрание на Асоцияцията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК - в  ликвидация" - Пазарджик /публикувано на 11.03.2016г./

Покана за присъствие на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик”  /публикувано на 28.01.2016г./

ПРОЕКТ на РЕШЕНИЯ  /публикувано на 04.02.2016г./

ГОДИШЕН ДОКЛАД - 2015 г.