Новини

Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев: Службата в редовете на Българската армия е дълг, въпрос на чест и отговорност

Българската армия е най-видима при изпълнение на третата си мисия - в помощ на населението.

30 окт 2019     


Малки земеделски стопани ще могат да кандидатстват за преработка на собствена селскостопанска продукция

От 22 октомври 2019 г., стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

23 окт 2019     


Бюлетините за местните избори пристигнаха в Пазарджик

Бюлетините за изборите за общински кметове, общински съветници и кметове на кметства пристигнаха днес в Пазарджик.

21 окт 2019     


Отново "Празник на картофите" във Велинград.

Областният управител Стефан Мирев бе сред официалните гости на "Празника на картофите" във Велинград и поздрави участниците и организаторите на събитието.

20 окт 2019     


Регионални учения на организациите, развиващи дейности по безопасност на движението по пътищата ще бъдат организирани в област Пазарджик

Предложението за организиране на съвместни регионални учения на службите на Пътна полиция, РДПБЗН, ЦСМП, БЧК и неправителствени организации, беше представено от заместник областният управител Петър Белчев по време на днешното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Пазарджик.

18 окт 2019     


Комисията по заетост обсъди потребностите на работодателите в област Пазарджик от работна сила

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие обсъди и прие Информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 20 септември 2019.

17 окт 2019     


Заключителна конференция по проект "Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие"

Областният управител Стефан Мирев откри заключителната конференция на по проект "Програми и услуги за превенция и защита от домашно насилие".

16 окт 2019     


Областният управител Стефан Мирев подкрепи 18-та поредна кампания за борба с рака на гърдата в област Пазарджик.

"В международния месец за борба с рака на гърдата, отново се събираме тук, за да изразим подкрепата си към дейността и усилията на „Сдружение за онкоболни и приятели“ в борбата с коварната болест.

14 окт 2019     


Заседава Областният съвет по превенция и противодействие на корупцията

Заместник областният управител Йордан Кожухаров председателства днешното заседание на Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията, в който членуват представители на държавни институции, синдикати и неправителствени организации.

11 окт 2019     


Превенция на отпадането от училище става акцент в работата по механизма за обхват в образователната система

Съвместната работа на институциите по механизма за обхващане на децата и ученици в образователната система ще се фокусира в по-голяма степен върху превенция от отпадане от училище.

09 окт 2019     


Slice