Актуално

Обсъдиха дейностите по включване в образователната система в област Пазарджик на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст

Заместник областният управител Йордан Кожухаров проведе работна среща с представители на институциите и общините във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст / Механизма по ПМС 100/2018 г.

24 юли 2019