29052024.jpg
На 28 май в гр. Пловдив се проведе първото за мандат 2023-2027 г. заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион за планиране. На заседанието за председател на Съвета в следващите 4 години бе избран Станислав Дечев, кмет на община Хасково. За заместник-председател, членовете на Съвета гласуваха доверие на Ерол Мюмюн, кмет на община Кърджали и член на УС на НСОРБ.
В Регионалния съвет на Южен централен район област Пазарджик е представена от Областиня управител и кметовете на общините Пазарджик, Велинград и Пещера, определени след гласуване от НСОРБ.
Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова е представител на РСР на ЮЦР в Комитета за наблюдение на програма "Образование" 2021 - 2027 г.
Основните теми в дневния ред на заседанието бяха обсъждане на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта на депозираните Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за ЮЦР, приоритизацията им от Звеното за предварителен подбор и проведените публични обсъждания на КИТИ. Общо 37 са депозираните КИТИ за ЮЦР, като от тях 33 успешно преминават на етапа на приоритизация. От тези 33 КИТИ, 29 са комбинирани, а 4 са само в обхвата на Програмата за околната среда.
По процедура, широкият състав на РСР, в който НСОРБ също участва със свой представител, направи оценка за приноса на 29-те комбинирани КИТИ към Интегрираната териториална стратегия на ЮЦР.
След окончателната приоритизация на КИТИ, която се формира по нарочна формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и широкия състав на РСР, Съветът одобри Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към ИТСР на Южен централен район. В Концепцията влизат всичките 33 КИТИ, като те са с водещи кандидати:
Община Велинград
Тракия икономическа зона
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстю Сарафов"
Община Панагюрище
Регионален исторически музей – Пазарджик (2 КИТИ)
Агенция "Пътна Инфраструктура" (4 КИТИ)
Община Асеновград
Община Бургас
СБР-НK ЕАД
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Община Пловдив
Община Карлово
Регионално сдружение на научно-техническите съюзи – Смолян
Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" – Пловдив
Община Пазарджик
Община Ардино
Община Кърджали
Община Габрово
Община Рудозем
Община Раковски
Професионална гимназия по техника и технологии - Смолян
община Хасково (2 КИТИ)
Община Смолян
Община Димитровград
Некомбинираните КИТИ са на общините Асеновград, Димитровград, Смолян и Хасково.
РСР актуализира и представителите си в Комитетите за наблюдение на програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027.


  


Dostypno Za Vas