25062019.jpg

Областният управител г-н Стефан Мирев участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район.

На 25 юни в Университета по хранителни технологии – Пловдив, се проведе 41-то съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, под председателството на областиня управител на Пловдив Здравко Димитров.
На заседанието присъстваха представители на министерства, областни и заместник областни управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района за планиране, ръководители на управляващите органи на оперативните програми, представители на синдикални и браншови организации и на НПО.
На заседанието бяха представени: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.; Напредъкът на проекта за водоснабдяване от каскада „Въча“; Актуална информация за изпълнението на операциите и предстоящи процедури по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.
Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, представи Концепция на план за действие по проект STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа. Концепцията беше приета единодушно с препоръка да се разработи подробен План за действие на база идентифицираните добри практики.
Кметът на община Девин – Красимир Даскалов беше избран за заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г., под председателството на Областния управител на Област Смолян.
Областният управител на Пловдив Здравко Димитров благодари на всички участници за присъствието и заяви, че за него е чест да председателства Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, след което предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01 юли – 31 декември 2019г. на областния управител на област Смолян – Недялко Славов.  


Slice