BUS.jpg

Под председателството на Заместник областния управител г-н Петър Белчев днес областната комисия по транспорт одобри нови две маршрутни разписания по линията Пазарджик – Брацигово.

Предложението е на Община Брацигово за утвърждаването на две маршрутни разписания по автобусна линия Пазарджик – Брацигово. Разписанията са с начални часове на тръгване от Пазарджик в 7:30 и 12:30 и от Брацигово в 6:30 и 8:00. Автобусът минава през следните населени места от двете общини: с. Огняново (и гара Огняново), с.Исперихово, с. Козарско и с.Бяга.

Предстои разписанията да бъдат утвърдени от Областният управител и да се предадат на Община Брацигово за възлагане на превозвач след конкурс.  


Slice