ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри отчет за напредъка по изпълнението на Решение № 704 от 2018 г. за мерките за трансформация на модела на административното обслужване в периода 5 октомври 2018 г. - 5 януари 2019 г. В доклада се анализира ходът на нормативните промени за осъществяване на най-мащабния досега пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса.

Близо 35% от заложените инициативи са изцяло изпълнени. Намалени са сроковете, задълженията за предоставяне на документи, както и финансовите тежести за инвеститорите в областта на строителството и благоустройството чрез приетите промени в Закона за устройство на територията, отнасящи се до присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. С влезлите от януари 2019 г. в сила изменения на Закона за местните данъци и такси хиляди граждани вече няма нужда да подават данъчни декларации за придобиване на недвижими имоти пред общинските администрации по местонахождението им.  


Dostypno Za Vas