REGIONS-4FOOD_EU_FLAG.jpg

На 18 ноември 2020 г. се проведе петата Регионална среща на заинтересованите страни по проект REGIONS 4FOOD. Във връзка с COVID-19 ситуацията, срещата се проведе онлайн.

Участници бяха представители на администрацията, научно-изследователски и академични организации и НПО.

През 2020 г. по проекта беше разработен първият проектен вариант на План за действие с конкретни дейности за повишаване на цифровизацията и иновационния потенциал на агро-хранителния сектор в област Пазарджик. Планът съдържа три дейности, инспирирани от добри практики на различни партньори по проекта. Една от дейностите предвижда създаването на дискусионно пространство в рамките на Областния съвет за развитие на област Пазарджик под формата на комисия за подкрепа на инициативи в сферата на иновациите в сектора на агро-хранителната промишленост в областта по примера на партньора от Италия. Втората дейност е разработване на учебна програма за провеждането на магистърски курс по цифровизация в аграрния сектор към Аграрен университет Пловдив, по примера на Университета в Кордоба, Испания. Третата дейност е конкретен проект за цифровизация на Фондация „Земята - източник на доходи” Пловдив, който предвижда изграждането и използването на метеорологични станции за фитосанитарен контрол в конкретни ферми и в средно селско-стопанско училище. Тази дейност е по добрия пример на партньорите по проекта от Франция.

През последните няколко месеца се проведоха съвместни срещи с представители на партньорите, по чийто пример са разработени дейностите в българския План за действие. В резултат са получени три партньорски доклада с препоръки относно подобряване приложимостта на дейностите и мерки за преодоляване на евентуални трудности при реализацията на Плана. Тези доклади бяха обсъдени на срещата със заинтересованите страни.

Резултатите от дискусията ще бъдат представени на петия международен семинар по проекта, който се планира да се проведе онлайн на 30 ноември 2020 г.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на проекта (https://www.interregeurope.eu/regions4food/)  


Dostypno Za Vas