030620213.jpg
Със заповед на Областния управител са определени ресорите и правомощията на заместник областните управители на Пазарджик Стоян Парпулов и Тодор Джамбов.
„Ръководил съм се от професионалния им опит, от тяхното образование, техните умения и съм сигурен, че ще бъдат полезни и прецизни както в работата им като заместник областни управители, така и в работата с всички държавни институции”. С тези думи Областният управител на Пазарджик представи на първата си пресконференция новите заместник областни управители. Пресконференцията беше посветена на организацията за предстоящите избори и хода на ваксинационната кампания.
Заместник областният управител Стоян Парпулов ще отговаря за ресорите Законосъобразност на решенията на Общинските съвети, за секторите Здравеопазване, Земеделие и храни и Опазване на околната среда.
Тодор Джамбов ще отговаря за Образование и наука, Култура, Социални дейности, Транспортни дейности, Спорт и младежка политика
Областният управител пък ще поеме дейностите в сферите на Сигурност и обществен ред, Бедствия и аварии, Икономика, Европейски програми и проекти.
Областният управител допълни, че това разпределение е направено с оглед по-добрата организация на работа и в изпълнение на Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации. "За мен по-важно е да има екипност, коректност и експертност в работата както на ръководството, така и на всички служители в областната администрация", каза Иван Васев