110420193.jpg

Заместник областният управител Петър Белчев председателства заседанието на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата (ОКБДП), което се проведе днес в Областна администрация с участието на  представители на държавни институции и общински администрации. Началникът на сектор „Пътна полиция“ гл. инсп. Асен Гешев  представи  доклад за състоянието на безопасността на движението през 2018 и мерки за нейното подобряване през 2019.

Намалял е съществено броят на загиналите лица – от 36 през 2017 на 15 през 2018. Намалял е броят на ранените лица – от 362 през 2017 на 329 през 2018 година. Намалял е общият брой на тежките ПТП - от 274 през 2017 на 257 през 2018. Съществено е усилен контролът от страна на органите на ОДМВР върху спазването на правилата при движението по пътищата на областта. Добра новина е намалелият брой установени нарушения, свързани с употребата на алкохол от водачите на МПС, както и с практиката да се управлява МПС от водачи без необходимата правоспособност. Заедно с това, обаче, обезпокоително расте броят на установените и санкционирани нарушения, свързани с движение с несъобразена или превишена максимално допустима скорост. Продължават добрите практики за инвестиции на държавата и общините в подобряване на качеството на пътищата в областта, а с това – и на безопасността на движението по тях.  По време на провеждането на полицейска операция на TISPOL в областта през март за седмица са съставени 2036 фиша за превишени скоростни ограничения на водачи на МПС, като само в неделя са регистрирани 707 нарушения.  „Статистиката за първото тримесечие на тази година сочи влошаване на пътнотранспортната обстановка в област Пазарджик в сравнение със същия период на предходната година - 56 са пътно-транспортни произшествия с 68 ранени и 7 убити. Затова е важно всеки от нас да се замисли, когато седне зад волана за рисковете, които крие движението по пътищата“, каза гл.инспектор Гешев.

По време на заседанието беше обсъден и приет Годишен доклад за дейността за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик за 2018 г. и План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик за периода 2019-2020 г. Документите са разработени в нов формат, със структура и съдържание в съответствие с получените указания от Председателя на новосъздадената Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" г-жа Малина Крумова.

            План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик за периода 2019-2020 година е изготвена в съответствие с логиката и структурата на приетата от ОКБДП и утвърдена от Областния управител през декември 2016 година Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2017-2020. Предвижда се местните власти да увеличат инвестициите си в инфраструктурата, съобразени с резултатите от одита на безопасността на движение и/или с предписанията на органите на ОДМВР-Пазарджик, в т.ч. в: системи за видеонаблюдение, в ремонт и поддръжка на пътищата – с приоритет на участъците с повишен риск от ПТП; в сигнализацията и маркировката на пешеходните пътеки в урбанизираните територии и монтажа на ергономични осветителни тела за осветяване на всички пешеходни пътеки в урбанизираните територии и извън тях - с приоритет на тези около училищата и детските градини и маршрутите на децата и учениците към тях. Предвижда се Областният управител, кметовете на общини и всички ръководители на организации на бюджетна издръжка, в срок до 30 юни 2019 г., да внедрят система от мерки за предпазване на служителите и работниците си от наранявания или загуба на живот в резултат на  пътнотранспортни произшествия по време на работа в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 39001:2014. Органите на ОДМВР-Пазарджик ще следват политика на „нулева толерантност“ към нарушенията, свързани с превишаване на максимално допустимата скорост и движение с несъобразена скорост, особено от водачи без правоспособност и такива, употребили алкохол или наркотични вещества. Ще бъдат продължени и развити добрите практики на взаимодействие между ОДМВР-Пазарджик, РУО-Пазарджик, РЗИ-Пазарджик, училищата и местните власти в общините при инициативи, проекти и програми за обучение и възпитание на деца и ученици за безопасно поведение на пътя. През 2019 ще се работи за привличане на родителите за активно участие под мотото „Пази семейството на пътя“.  


Dostypno Za Vas