10032022.jpg

Създадена е необходимата организация на взаимодействие и координация между всички държавни институции, общини, здравни заведения, бизнес и НПО на територията на област Пазарджик за осигуряване възможности за настаняване  и бързо решаване на възникващите въпроси, касаещи пристигащите в нашата област граждани от Украйна и търсещи временна закрила. Това съобщи областният управител на Пазарджик Иван Васев.

            В областна администрация Пазарджик работи координационен център /телефони +359 34 40 00 12, 40 00 01 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359 887 796 579/, който обработва и предоставя информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна. Той координира взаимодействието между държавните органи и местната власт за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на здравеопазване, социално подпомагане, образование, трудова заетост и др. възникнали нужди. Областният управител допълни, че най-важно е до три дни, тези граждани да направят регистрация по настоящ адрес в Регионално звено „Миграция“ към ОДМВР Пазарджик, за да им бъде оказана нужната подкрепа и временна закрила, съобразно законодателството. Към днешна дата официално регистрираните украински граждани на територията на област Пазарджик са 56. Те са посочили регистрация по настоящ адрес в общините Пазарджик, Септември, Пещера, Панагюрище и Стрелча. В седемте дирекции за Социално подпомагане в областта са сформирани мобилни екипи от социални работници, които при необходимост посещават на място лицата за установяване на потребностите им от подкрепа и консултиране. Осигурен е и ресурс от леглова база в лечебните заведения в Пазарджик, Велинград и Панагюрище. По данни на РДПБЗН Пазарджик в областта има общо 16 колективни средства за защита на населението (скривалища). Те са собственост на юридически лица, на МВР и на общини. Съгласно изискванията на ЗУТ всички по-нови сгради също разполагат с подземни помещения, които могат да изпълняват ролята на средство за защита. 

Включване на доброволните формирования в дейностите по подкрепа и закрила на украинските бежанци, бе един от акцентите в днешната среща на областния управител Иван Васев с представители на Националната асоциация на доброволните формирования в България, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на общините в областта. 11 са регистрираните доброволни формирования в област Пазарджик. В тях са включени общо 143 лица, които са преминали първоначално обучение, някои от тях вече са участвали активно в преодоляването на кризисни ситуации при пожари, наводнения и COVID пандемията. По време на срещата беше представена и новата Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в република България за периода 2021-2030 г.  


Dostypno Za Vas