09052022.jpg
Гости, приятели, партньори и съмишленици от цялата страна посрещна екипът на Регионалния център за подкрепа на процеса на Приобщаващото образование Пазарджик. Те са домакини на регионален форум, който се провежда днес и утре във Велинград.
За мен е удоволствие и огромна чест да ви приветствам по случай 15 години от създаването на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Пазарджик. В днешно време приобщаването е водеща ценност в съвременното демократично общество,каза в приветствието си заместник областният управител Петя Цанкова.
Вие давате шанс на всички деца, еднакви или различни, да се образоват, да учат, да знаят, да могат. С последователна и активна дейност, с много желание, с много труд от ваша страна, с много компромиси, вие постигате накрая резултат, който бележи положителен аспект в развитието на ученика. Нещо, което е респектиращо и заслужава уважение, допълни Петя Цанкова и пожела здраве, търпение, енергия, удовлетвореност на всички, които работят в системата на приобщаващото образование. В рамките на регионалната конференция "15 години приобщаващо образование в област Пазарджик" ще бъдат представени ефективни приобщаващи практики, свързани с осигуряване на достъп до учебното съдържание за учениците със СОП, специфични техники на работа в общата класна стая, терапевтични подходи, модели на екипно взаимодействие и изграждане на подкрепяща среда.
Към момента в РЦПППО- Пазарджик работят 49 високо квалифицирани педагогически специалисти- ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, педагози на зрително затруднени деца, сензорни и ерготерапевти, които подкрепят 354 деца/ученици със СОП. Тяхната основна мисия е да затвърждават правото на качествено образование на децата с различни увреждания/нарушения в общия клас, заедно с техните връстници, да предоставят методическа подкрепа на своите колеги-общообразователните учители, да прилагат модели на работа, подходящи за всички деца.
Директорът на Регионалния център Гергана Колчакова благодари на взички партньори, колеги, приятели за подкрепата и доверието през годините.


  


Slice