57775056_324312834923030_6467472744861663232_o.jpg

На 23 април 2019 г. се проведе втората Регионална среща на заинтересованите страни по проект REGIONS for FOOD в Пазарджик. Срещата беше открита и водена от Областният управител г-н Стефан Мирев. Участници бяха представители на регионалните публични органи в областта на агро-храните, научно-изследователски и академичните организации, МИГ, сдружение на производителите и бизнеса.

Проведена бе дискусия по методологията и резултатите от картографиращия анализ на регионалното ниво на цифровизация на селското стопанство и хранителната промишленост. Целта бе окончателното валидиране на резултатите от проучването въз основа на въпросниците, изпратени до тези организации по-рано тази година. Бяха получени положителни отзиви от представители на бизнеса относно инициативата и възможността за създаване на мрежа между участниците по цялата хранителна верига и организации, имащи отношение към цифровизацията на този сектор. Също така бе утвърден окончателният подбор на регионални добри практики, които да бъдат представени пред останалите партньори.  


Slice