280920221.jpg

Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков взе участие днес във второто онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на Здравко Димитров, Кмет на община Пловдив. На него  присъстваха представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и представители на НПО.

Заседанието беше открито от Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Основен акцент бе представянето и одобрението от Съвета на проекта на Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен регион за планиране. Препоръки за промени, допълнения и коментари бяха дадени от Областна администрация Пазарджик. Това са 32 предложения за отстраняване на някои несъответствия, промени и допълнения в стратегическата част на документа, подадени от  Областна администрация Пазарджик в процеса на съгласуване на Стратегията. Съществена част от направените предложения са в следствие на работата по проект на Областна администрация Пазарджик - Regions4Food, финансиран от програма Интеррег Европа. Почти всички предложения са приети от екипа разработващ Стратегията, като 1 е прието частично и едно е останало за сведение.

След одобрението на Стратегията ще бъде подготвено предложение за приемането на документа от страна на Министерския съвет на РБ.

В рамките на заседанието бяха актуализирани представителите на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г. и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми за периода 2021-2027 г.  


Dostypno Za Vas