03102022.jpg
Областният управител Трендафил Величков утвърди две нови маршрутни разписания от Областната транспортна схема по линиите Пазарджик – Пещера и Козарско – Пещера. Заместник областният управител д-р Красимира Радева председателства заседанието на Областната комисия по транспорт, което се проведе днес в областна администрация Пазарджик. Членовете на комисията обсъдиха и одобриха две предложения от община Пещера за промени в Областната транспортна схема
- Ново маршрутно разписание по автобусна линия Пазарджик - Пещера с часове на движение от Пазарджик 15:15 и от Пещера 14:15.
- Ново маршрутно разписание по нова автобусна линия Козарско - Пещера с часове на движение от Козарско 7:10 и от Пещера 14:40.
Одобрените от комисията предложения бяха утвърдени от областния управител и бяха предоставени на заинтересованите общини. Предстои община Пещера да възложи разписанията за изпълнение от превозвач


  


Dostypno Za Vas