ms-ministerski-savet.jpg

С решение на правителството община Лесичово поучава държавен имот в землището с. Калугерово, с площ 46867 кв. м. Имотът ще бъде използван за изграждането на общински „Център за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на строителни отпадъци от домакинствата“.

Инвестиционното намерение на община Лесичово се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Основната му цел е намаляване на количествата на депонираните и увеличение на рециклирани или оползотворени хранителни битови отпадъци, както и предотвратяването на смесването на строителни с битови отпадъци.  


Dostypno Za Vas