081020221.jpg
На 07.10.2022г.се проведе „Финална пресконференция“ в изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност "Реповица", община Велинград. Всички присъстващи бяха запознати с целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности, След успешното приключване на проекта се проведе церемония „Официално откриване“ на обекта. Лентата бе прерязана от зам.- областния управител д-р Красимира Радева, кмета на община Велинград д-р Костадин Коев, зам.-кмета на община Велинград и ръководител на проекта г-жа Светла Томова, както и от Аглика Павлова - управител на фирмата-изпълнител „Балканика енерджи" АД . В резултат от извършената техническа рекултивация, общата цел на проекта е принос към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14, а конкретните цели на проекта са:
· Осъществено закриване и техническа рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност "Реповица", община Велинград.
· Осъществяване на необходимите мерки от плана за контрол и мониторинг с цел осъществяване на мониторинг след закриване на депото.
· Подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Велинград чрез намаляване на свързаните вредни емисии в околната среда, резултат от депонираните отпадъци.
Изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност "Реповица", община Велинград стартира на 05.06.2020 г. с подписване на Договор между Министерството на околна среда и водите управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014 2020 г. и кмета на община Велинград д-р Костадин Коев. Общата стойност на договора е: 3 846 137.88 лв: Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие: 3 269 217.20 лв., Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 576 920.68 лв. Общинско съфинансиране: 0.00 лв.  


Dostypno Za Vas