18102022.jpg

Млади дизайнери от цялата страна могат да се включат в конкурс за изработване на национална младежка награда, който се организира от Министерството на младежта и спорта.  Конкурсът е едно от финалните събития на Европейска година на младежта 2022, обявена от Европейската комисия. Мотото, под което се провеждат инициативите и събитията в нашата страна през тази година бе – „Устойчиво развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на България“.

С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, министерството обяви Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда. В него могат да участват млади хора на възраст от 15 до 29 години. Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на Националната информационна система за младежта (НИСМ), както и на фейсбук страницата на НИСМ.

Линк към обявата: https://www.nism.bg/bg/konkurs-za-mladejka-nagrada  


Slice