01102022.jpg

Уважаеми учители, читалищни и културни дейци, общественици и журналисти,

Първи ноември е ден на преклонение и почит към титаните на духа и словото. Към хората, посветили силите и живота си за нашата независимост и национално достойнство. Празник на словото, на несломимия български дух, на жаждата за просветление… Имаме цяла плеяда будители - книжовници и просветители, творци и революционери, читалищни деятели и създатели, оставили ярка диря в нашата история, завещали ли ни минало и богатство, което трябва да бъде съхранено и доразвито от съвременните и идните поколения. Най-сърдечно благодаря на днешните будители - учители, културни и просветни дейци, самодейци, читалищни секретари, журналисти и общественици, които будят и привличат младите хора в света на познанието, традициите и обичаите, историята и духовността.

В Деня на народните будители Ви пожелавам да продължавате и занапред да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие. Да запазите силния си дух и да бъдете светъл пример за тези, които ще продължат Вашето дело! Честит празник!

Трендафил Величков Областен управител  


Slice