09022023.jpg

Министър-председателят Гълъб Донев проведе среща с ръководствата на национално представителните работодателски организации в рамките на инициативата му за експертно обсъждане на ценообразуването при хранителните стоки и възможностите за намаляване на инфлацията.

На срещата представителите на бизнеса изразиха подкрепа за действията на правителството по въвеждането на ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на стоки от производителя до щандовете в магазина. Работодателите и служебният кабинет изразиха общо виждане за необходимостта от задълбочен анализ по проблема, който включително да бъде ясен сигнал относно нелоялните практики на пазара.

Премиерът Донев акцентира върху ползите от конструктивния диалог на правителството с бизнеса и призова работодателите да продължат да бъдат активен партньор за решаването на проблемите, засягащи всички български граждани. Министър-председателят специално подчерта усилията на предходния служебен кабинет за успокояване на пазара и овладяване на базисните фактори за инфлацията - природния газ, електроенергията и горивата.

В хода на срещата беше обсъдена и темата за приемането на еврото и целенасочената работа за постигането на целевата дата 1 януари 2024 г. Правителството и работодателите изразиха единно мнение, че присъединяването на България към еврозоната продължава да е ключов приоритет за страната ни. Възможностите за бизнеса по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и европейските фондове бяха също сред разгледаните в рамките на срещата теми.  


Dostypno Za Vas