17022023.jpg

В изпълнение на Наредбата за планиране на социалните услуги, с цел подкрепа при планиране от всяка община на потребностите ѝ от социални и интегрирани здравно-социални услуги, на своя работна среща по покана на областния управител Трендафил Величков, проведена на 16 февруари 2023 година в Областна администрация, кметове, заместник-кметове и упълномощени представители на общините от област Пазарджик постигнаха съгласие и сключиха споразумение за разкриване на социални услуги на областно ниво, които да бъдат предложени за включване в Националната карта на социалните услуги.

Услугите на областно ниво, включени в Националната карта на социалните услуги, са достъпни за потребители от всички общини в област Пазарджик, както и за потребители от останалите области на страната. Предложенията на област Пазарджик за разкриване на социални услуги на областно ниво са, както следва:

Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства – една услуга, в община Пазарджик, с капацитет 15 потребители.

Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални увреждания – осем услуги, от които три в община Батака, с капацитет две от тях по 15 потребители и една с 10 потребители, три в община Септември, две от тях с капацитет по 15 потребители и една с капацитет 20 потребители, а така също и две в община Велинград, съответно с капацитет 14 потребители и с капацитет 10 потребители.

Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – седем услуги, по една в общините: Брацигово - с капацитет 10 потребители; Пещера - с капацитет 15 потребители; Стрелча - с капацитет 22 потребители; Велинград - с капацитет 10 потребители, както и три в  община Лесичово - всяка от тях с капацитет по 15 потребители.

Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания – четири услуги, по една в общините: Брацигово - с капацитет 20 потребители, Пещера - с капацитет 30 потребители; Стрелча - с капацитет 15 потребители; Лесичово - с капацитет 15 потребители.

Здравно-социални услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – една услуга, в община Пазарджик, с капацитет 15 потребители.

Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – една услуга, в община Пазарджик, с капацитет 25 потребители (в момента по проект, предстои да се трансформира като държавно делегирана дейност).

Утвърдено от областния управител Трендафил Величков, споразумението ще бъде представено в Агенцията за социално подпомагане за анализ на потребностите на национално ниво и изготвяне на проекта на Националната карта на социалните услуги, които, в последствие, ще бъдат обсъдени на областно и общинско ниво.  


Dostypno Za Vas