22022023.jpg

Заместник областният управител д-р Красимира Радева приветства червенокръстците от област Пазарджик по време на Общото събрание на организацията, което се проведе днес в град Пазарджик.

БЧК е символ на милосърдие, съпричастност и подкрепа. На едно голямо сърце, което тупти неуморно и помага на всички в нужда и в беда. Доброволците на БЧК го доказаха за пореден път и в ковид пандемията, и по време на бежанската вълна след военните действия в Украйна и сега с мащабната си национална кампания в помощ на пострадалите след опустошителните земетресения в Турция и Сирия. Благодаря на г-н Дишков за организацията на кампанията в област Пазарджик и за доброто сътрудничество с Областна администрация, каза д-р Радева и пожела  здрави, смелост и всеотдайност на доброволците от БЧК в правенето на добро за всички хора.

Председателят на Областната организация на БЧК Димитър Петков благодари за активността на всички членове и доброволци на БЧК от област Пазарджик и представи отчетния доклад за дейността на организацията през изминалата 2022 г. Членовете на БЧК в областта са 7 550, доброволците са над 700, а часовете положен доброволен труд за изминалата година са 8 427. В изпълнение на основните приоритети на БЧК продължават дейностите свързани с подобряване нивото на подготовка на населението за действия по бедствия, аварии и катастрофи, предоставяне на качествени социални услуги в общността  - обществени трапезарии за социално слаби възрастни хора и бездомни лица, „топъл обяд“ за деца от социално слаби семейства, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 18 г. и др. Проведени са 17 кръводарителски акции, обучени са 2415 кандидат водачи на МПС, подпомогнати са деца, пострадали при ПТП. През 2022 година по проекти са изразходени финансови средства в размер на 1 011 489.00 лева., като е оказана помощ на 13 469 социално слаби граждани. Беше отчетено доброто сътрудничество с институциите в област Пазарджик, с НПО сектора и международните партньори на организацията, както и активността на младежки червен кръст.

От името на Националния съвет приветствия към участниците в областния форум поднесоха заместник генералните директори на БЧК д-р Славита Джамбазова и проф. д-р Красимир Гигов. Директорът на ОСБЧК Пазарджик инж. Живко Дишков представи план за работата на организацията през 2023 г.  


Slice