OA_PZ.jpg
ъс свои заповеди областният управител Валентина Кайтазова свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, мандат 2023-2027 г. в област Пазарджик
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател. До неговия избор заседанията се председателстват от най-възрастния общински съветник.
Заседанията на общинските съвети ще се проведат, както следва:
- Община Батак – 07.11.2023 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Батак
- Община Сърница – 07.11.2023 г. от 13.00 ч. в зала на Младежки дом гр. Сърница
- Община Лесичово – 08.11.2023 г. от 11.00 ч. в салона на НЧ „Отец Паисий 1890“ с. Лесичово
- Община Стрелча – 08.11.2023 г. от 14.00 ч. в Ритуална зала на Общинска администрация Стрелча
- Община Септември – 09.11.2023 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Септември
- Община Ракитово – 13.11.2023 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Ракитово.
- Община Велинград – 13.11.2023 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Велинград
- Община Брацигово – 14.11.2023 г. от 14.00 ч. Камерна зала на Народно читалище „Васил Петлешков – 1874“ в град Брацигово.
- Община Пещера – 15.11.2023 г. от 15.00 ч в Заседателната зала на Общински съвет Пещера.
Предстои да бъдат уточнени и датите на първите заседания на Общинските съвети в общините Пазарджик, Панагюрище и Белово.  


Dostypno Za Vas