12122023.jpg

Първа работна среща с кметове на общини в мандат 2023-2027 г., проведоха днес областният управител Валентина Кайтазова и зам.-областният управител Стефан Димитров.

Целта на срещата е да поставим началото на ползотворен диалог в новия мандат, да очертаем приоритетните проекти за следващата година на всяка една община и да коментираме как областна администрация може да подпомогне комуникацията с министерствата и държавните институции“, заяви областният управител Валентина Кайтазова По думите и един от важните инструменти за финансиране на приоритетни общински проекти е новата правителствена програма, обявена от министъра на финансите Асен Василев. В нея е предвидено в държавния бюджет за следващата година да бъдат отделени 1 млрд. лв. Всички общини от област Пазарджик са изпратили проекти в Министерство на финансите. Кметовете и представителите на общини очертаха накратко и основните проектни предложения,  за които ще очакват финансиране с новия държавен бюджет. Те са за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища; основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост; основен ремонт и реконструкция на сгради публична общинска собственост.

По време на срещата бяха дискутирани въпроси свързани с контрола по законосъобразност на актовете на кметовете на общини, административното обслужване, безопасността на движението и своевременната координация и реакция от страна на институциите при кризисни ситуации. Със заповед на областния управител е създадена стриктна организация за събиране на информация анализ и конкретни действия за осигуряване на неотложни аварийно-спасителни работи при влошена метеорологична обстановка на територията на област Пазарджик.

Областният управител отправи апел към всички кметове да извършат проверки и да упражняват контрол на нерегламентираните сметища на територията на населените места, които създават рискове за здравето и живота на гражданите, а понякога са и причина за възникването на огромни пожари и кризисни ситуации.  


Dostypno Za Vas