240120241.jpg
Областният управител Валентина Кайтазова и главният секретар на РЗИ Пазарджик д-р Зоя Шошева проведоха днес заседание на Областния щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания в област Пазарджик.
По данни на РЗИ Пазарджик от изпратените 61 проби за изследване в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ към Националния център по заразни и паразитни болести – София, пет са положителни за наличие на грипен вирус Тип А и 4 са положителни за COVID-19. По данни подадени от сентинелните практики и генерирани от Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България, разпределението на заболяемостта по възрастови групи е следната: най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 0 до 4 г.; следват възрастовите групи от 5 до 14 г.; от 15 до 29 години и от 30 до 64. Най-малко засегнати са лицата над 65 г.
От справката за свободните легла подадени от лечебните заведения в област Пазарджик е видно, че има свободни терапевтични и педиатрични легла.
Поради високата заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания на територията на област Пазарджик, достигнала епидемични стойности от 302 на 10 000 души население, и поради доказаната циркулация на грипни вируси, Областният оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ взе решение в област Пазарджик да бъдат въведени противоепидемични мерки за периода от 26.01.2024 г. до 03.02.2024 г.
Мерките предвиждат преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца; преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари; преустановяване на посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни; провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училища. Извършване на двукратна текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.
На този етап не се налага преустановяване на учебните занятия в училищата в област Пазарджик. 18,29% са отсъстващите ученици по данни на РУО Пазарджик.
От Здравната инспекция препоръчват носенето на маски при посещения в лечебните заведения, аптеките и закрити обществени места със струпване на много хора. Очаква се предложените противоепидемични мерки да бъдат въведени със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов, след съгласуване със Главния здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев.  


Dostypno Za Vas