19022024.jpg
Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик, част от Звеното за публични консултации към РСР за ЮЦР, ще организира публични обсъждания на територията на област Пазарджик. На събитията ще бъдат представени и разгледани концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), на територията на област Пазарджик, преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост (АДС).
В рамките на публичните обсъждания, ще бъдат публикувани съобщения с график за провеждане на присъствените събития, които ще съдържат и линкове към презентации с информация за концепциите и онлайн анкета.
Всички заинтересовани страни ще могат да се запознаят с дейностите по съответните КИТИ и ще имат възможност да дадат своя глас „за“ или „против“, както и да направят своите възражения или препоръки по предвидените от кандидатите и техните партньори инвестиции в онлайн анкетата.
Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион. На присъствените събития ще вземат участие и всички партньори по проекта, които да представят и защитят своите идеи и намерения за инвестиции.
Предстоящите дискусии ще стартират през месец март и имат за цел да представят новия подход за регионално развитие. Той се основава на намаляване на регионалните дисбаланси, чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да съответстват на местните нужди и местните потенциали за развитие.
Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на даден регион. Основно изискване бе поставено за участие на широк кръг заинтересовани страни, които в партньорство да осъществят планираните дейности по един интегриран проект.
Екипът на ОИЦ-Пазарджик остава на разположение на всички заинтересовани страни и местни общности относно въпроси, свързани с предстоящите публични консултации на Концепциите за ИТИ, предвиждащи изпълнението на дейности в населените места от област Пазарджик.
Областен информационен център – Пазарджик
4400 Пазарджик, бул. „България” 2
Тел.: 034/ 446 209
E-mail: @
ОИЦ – Пазарджик е част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.


  


Dostypno Za Vas