03062019.jpg

В периода 27-29 май 2019 г. Областният управител Стефан Мирев  и представители на Областна администрация Пазарджик участваха във втората среща, международен семинар и обучителна визита по проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. От българска в международния семинар взеха участие и  представители на Фондация „Земята източник на доходи“, Пловдивския аграрен университет и филиал на Технически университет-София.

Срещата се проведе в регион Пеи де ла Лоар, гр. Нант, Франция. Други участници бяха представители на партньорите по проекта от Регионалното министерство на земеделието, животновъдството, рибарството и устойчивото развитие на Андалусия (Испания), Областен съвет на регион Pays de la Loire (Франция), НПО „ART-ER“ на регион Emilia Romagna (Италия), Областна администрация на регион Limburg (Нидерландия) и университет Seinajoki на регион South Ostrobothnia (Финландия). На срещата бяха представени резултатите от т.нар. регионално картиране за степента на дигитализация и иновационно равнище на агро-хранителния сектор във всеки от регионите партньори. В две последователни следобедни сесии всеки от партньорите представи свои добри практики в областта на регионалните си политики за подкрепа на иновациите в агро-хранителния сектор. В рамките на обучителната визита регионът домакин представи своите добри практики с цел обмен на опит и прилагане на аспекти от тях от останалите партньори, с оглед внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във връзка с цифровизацията на сектора. Останалите обучителни визити ще се организират от всеки от партньорите по техните добри практики в периода септември-ноември 2019 г., като завършващата ще бъде в област Пазарджик, и ще се проведе заедно с третата среща на управляващия комитет по проекта и третия международен семинар.  


Slice