050620196.jpg

Областният управител Стефан Мирев проведе изнесено заседание на Областния съвет за развитие в град Батак.

Във форума участваха кметове на общини, председатели и представители на Общински съвети, директори на териториални звена, представители на синдикати. Домакин на събитието е кметът на община Батак Петър Паунов.
Пред членовете на Съвета бяха представени методическите указания за разработване и прилагане на Общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021 - 2027 г.
Бяха обсъдени съвместните действия на общините и Областно пътно управление за привеждане на изкуствените неравности и пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания. Директорът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев представи основните задължения и отговорности на кметовете на общини по отношение на управлението на отпадъците, разделното сме то събиране и рекултивацията на общинските сметища, която трябва да бъде приключена до края на 2020 г.
По време на заседанието бяха обсъдени исканията на кметовете до областния управител за прехвърлянето на държавни имоти в собственост на общините.  


Slice