ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Parpulov

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАРПУЛОВ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

тел.: 034 40 00 04, факс 034 44 23 38

Стоян Парпулов е роден на 21.03.1955 г. в град Пазарджик

Завършил е „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Работи като адвокат в Адвокатска колегия Пазарджик от октомври 1991 г. до настоящия момент, преди това в продължение на пет години е старши асистент в Катедра „Правни науки“ в Академията на МВР в София. Бил е и следовател в ОУ на МВР Пазарджик, както и председател на Общински съвет-Пазарджик в периода 1995 г. – 1999 г. 

Назначен е за зам.-областен управител на област Пазарджик на 28 май 2021 г. със заповед на министър-председателя Стефан Янев