170320194.jpg

На проведеното днес извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, бяха обсъдени и приети мерки за недопускане на заболяването на територията на област Пазарджик.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.117