240720191.jpg

Заместник областният управител Йордан Кожухаров проведе работна среща с представители на институциите и общините във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст / Механизма по ПМС 100/2018 г. /

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.122