ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“, финансиран по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.130