26082019.jpg

Областният управител Стефан Мирев присъства на Първа копка на проект "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на село Лесичово.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.137