17102019.jpg

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие обсъди и прие Информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 20 септември 2019.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.166