02122019.jpg

Областна администрация Пазарджик бе домакин на третия Междурегионален семинар по проект REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. Съвместно с Аграрен университет Пловдив, бе организирана обучителна визита за представяне на добри практики в подкрепа на цифровизацията в аграрния сектор и хранителната промишленост в нашата страна.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.195