200220198.jpg

Подписка в подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради стартира от Пазарджик. Областният управител Стефан Мирев присъства на срещата пред сградата на община Пазарджик, където се събраха стотици хора в подкрепа на Националната програма за саниране.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.23