2203201912.jpg

Проявата се организира за втора поредна година от Напоителни системи ЕАД клон Тополница в партньорство с Община Пазарджик, РУО и други държавни институции.

  

Новина от Областна администрация Пазарджик
https://www.pz.government.bg/news.php?extend.38